Thursday, August 26, 2010

Analisis Model

Analisis Model pengajaran Personal menggunakan teknik SWOT

Strength (Kekuatan)
Weakness (Kelemahan)
Opportunities (Peluang)
Threats
(Ancaman)
Mengeratkan hubungan antara guru dan murid
Murid akan lebih aktif daripada guru
Hubungan guru lebih mesra dan mudah untuk pelajar memahami pengajaran
Sukar
menghormati guru
kerana
menganggap guru
sebagai rakan.
Galakkan pemikiran yang kreatif
Pemikiran kreatif akan ada sekiranya mempunyai emosi yang mantap
Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik, benar dan tepat.
Pelajar yang
lemah sukar untuk
mendapat perkara
yang difahami
Mempunyai konsep kendiri yang tinggi dan mempunyai domain afektif
Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan menjauhi kesilapan. Akan diberi celaan
Membantu mereka membina ilmu pengetahuan yang bakal digunakan pada masa depan
Sukar menerima
hakikat sekiranya
mereka berada di
bawah.
Memberi keyakinan kepada murid
Suka “mengkritik” pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain.
Sentiasa mempunyai komunikasi dua hala antara guru dan murid
Murid yang lemah
akan lebih mundur
dan murung
kerana pendapat
mereka sukar
diterima.
Membentuk personaliti murid yang kompeten
Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran sendiri lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih mendalam.
Sentiasa mempunyai ciri-ciri untuk berdaya saing yang tinggi
Pelajar yang
lemah akan dibuli
oleh pelajar lain 
Pelajar lebih bijak menyelesaikan masalah
Takut membuat kesilapan.
Pelajar lebih bijak mengatur strategi
Berasa tidak
perlu
mendengar
pendapat lain
yang
bertentangan
dengan ilmu
(kepintaran)
mereka.
Murid- murid akan 
menjadi lebih kreatif 
dan bebas daripada 
kongkongan 
pemikiran bersifat 
rigid. Mereka akan 
memperoleh satu 
kerangka pemikiran 
dan perspektif yang 
baru. Selain itu dapat 
memupuk kemesraan 
antara satu sama lain 
serta menggalakkan 
penglibatan yang 
aktif.
Guru melahirkan 
murid yang tidak
 
seimbang kerana
 
hanya menyepadukan
 
aspek emosi dan
 
intelek sahaja tanpa
 
mengambil kira aspek
 
jasmani, rohani
 dan sosial.
Dapat menggalakkan sifat berdikari yang 
produktif demi 
meningkatkan 
kesedaran kendiri dan 
tanggungjawab 
terhadap nasib 
masing-masing.

-guru dapat 
menggunakan model ini untuk mengubahsuai 
persekitaran 
pembelajaran murid 
dengan meningkatkan 
kualiti peribadi serta 
perasaan mereka 
berasaskan komunikasi yang berkesan.

-mewujudkan 
pemahaman yang 
sama antara rakan-rakan.

-membolehkan kita lebih memahami diri 
kita, bertanggungjawab 
atas pendidikan 
seterusnya mencapai 
tahap perkembangan 
yang maksimum.
Dikhuatiri murid 
menjadi terlalu aktif
 
dan menyukarkan
 
proses pengajaran
 
dan pembelajaran
 
guru.
 
-Melahirkan generasi
 
yang kurang seimbang kerana
 
hanya menumpukan
 
kepada aspek mental
 
dan emosi sahaja


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails