Thursday, August 26, 2010

MODEL PERSONAL MELALUI CARTA

Model ini menerapkan pendidikan supaya:
- Memahami diri sendiri dengan lebih baik, bertanggungjawab terhadap pendidikan dan belajar ke arah pencapaian yang lebih optimum daripada kini.
 Tujuan : Untuk membentuk personaliti yang kompeten, bersepadu dan keyakinan.
 Matlamat : Pembentukan individu serta pencapaian harga diri individu.
 Kesimpulan : Model personal terdiri daripada;
- Pendekatan untuk membentuk
- Menyepadukan aspek emosi
- Intelek dalam melahirkan personaliti yang seimbang
Pembelajaran melalui kaunseling
 Model tidak direktif (non-direktif) pelopornya adalah Carls Roger (1982) yang mengaitkan teknik pengajaran model personal
 Tujuan model tidak direktif : Membentuk satu komuniti pelajar yang berdisplin dan kesedaran peribadi yang tinggi.
 Konsep:
- Manusia akan berkembang dengan perhubungan manusia yang positif.
- Fokuskan kepada hubungan manusia berbanding pengajaran konsep mata pelajaran.
- Menggunakan terapi sebagai cara pengajaran.
- Guru dianggap sebagai kaunselor : penekanan merupakan satu pakatan antara guru dengan pelajar.
- Peranan guru : membimbing pelajar ke arah memahami bagaimana pelajar memainkan peranan dalam pembelajaran mereka.
- Sebagai contoh: guru membantu pelajar mengarah diri masing-masing demi pencapaian matlamat kendiri.
- Proses perkembangan kendiri: guru memberikan maklum balas tentang kemajuan diri dan membantu pelajar menyelesaikan masalah.
- Guru mewujudkan pakatan dengan murid, bertujuan membimbing dan membantu mereka sepanjang penyelesaian tugasan dan masalah.
 Tujuan model non-directive mengikut Joyce et al., (2002)
1. Memberi pelajar ke arah kesihatan mental dan emosi yang lebih tinggi: dengan membentuk keyakinan diri, perasaan empati terhadap orang lain serta penghargaan diri yang realistik.
2. Meningkatkan bahagian pendidikan yang menekankan keperluan dan inspirasi pelajar : pelajar diambil sebagai pakatan untuk menentukan apa dan bagaimana pelajar akan belajar.
3. Membentuk jenis pemikiran kualitatif yang khusus : kreativiti dan ekpresi pelajar. 
Diterjemahkan daripada Joyce et al. (2002). Models of learning: Tools for Teaching,(edisi kedua) Buckingham:Open University Press. 
Pembelajaran model Personal di dalam hirearki pengajaran dan pembelajaran
Rajah menunjukkan langkah-langkah yang menggunakan model Synectics :


Cara pandangan oleh Carl Roger dalam pembelajaran secara tidak langsung0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails