Tuesday, August 24, 2010

Pembelajaran Secara Kritis Dan Kreatif (Model Personal)

Perkaitan Metakognitif, Pemikiran Reflektif dengan KBKK.Metakognitif merupakan sesuatu jenis pemikiran yang berfungsi merancang, mengawal, menyemak dan menilai segala, proses pemikiran kognitif yang merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah.

Menurut Birchell (1992), pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk menimbangkan kemungkinan-kemungkinan tindakan aiternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya.

Komponen-Komponen dan Proses Pemikiran


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails